LEAN SIX SIGMA ZWARTE RIEM

Lean Six Sigma Black Belts zijn experts in het uitvoeren van Lean Six Sigma projecten. Als programmamanager zijn zij verantwoordelijk voor het managen van complexe doorbraakprojecten en het ondersteunen van verbeterteams met tools en technieken. Heel vaak worden Lean Six Sigma Black Belts fulltime ingezet om aan verbeterprogramma’s te werken.

Lean Six Sigma Black Belts hebben zowel vaardigheden voor het toepassen van analytische tools als vaardigheden voor het leiden van verandering. De reikwijdte van het project is vaak over afdelingen en organisaties heen. We kunnen Lean Black Belts onderscheiden die werken aan procesverbeteringsprojecten en Lean Six Sigma Black Belts die werken aan complexe datagedreven projecten. Lean Six Sigma Black Belts beheersen alle Lean-technieken, evenals aanvullende statistische en geavanceerde analytische Six Sigma-technieken.

In het geval dat een organisatie geen Master Black Belt in dienst heeft, kan de Lean Six Sigma Black Belt de rol vervullen van ondersteunend management bij de implementatie van Lean Six Sigma en het coachen van Green Belts bij het uitvoeren van hun projecten.

U kunt zich laten certificeren als Lean Black Belt of Lean Six Sigma Black Belt. De certificering bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het volledige Black Belt-certificaat vereist voldoende prestaties op zowel theoretisch als praktisch gebied.

Theoretische examencriteria

 • Het Lean Black Belt theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen
 •  
 • De duur van het Lean Black Belt examen is 120 minuten.
 • Om te slagen voor het Lean Black Belt-examen, moeten minimaal 25 vragen goed worden beantwoord
 • Het theorie-examen Lean Six Sigma Black Belt bestaat uit 60 meerkeuzevragen
 • De duur van het Lean Six Sigma Black Belt examen is 180 minuten.
 • Om te slagen voor het Lean Six Sigma Black Belt-examen, moeten minimaal 38 vragen goed worden beantwoord.
 • De examens zijn open boek examens, waarbij maximaal 2 boeken zijn toegestaan. Digitaal boek, pdf en werkboek zijn niet toegestaan.
 • Een rekenmachine of statistische software (bijvoorbeeld Minitab) is toegestaan.

Praktische examencriteria

 • Voor Lean Black Belt: twee succesvolle projecten op CIMM-niveau III (of hoger).
 • Voor Lean Six Sigma Black Belt: twee succesvolle projecten op CIMM niveau III en IV of hoger
 • Het project moet een significante impact hebben op de organisatie. Dit betekent dat het een financiële impact heeft van € 50.000 op jaarbasis of dat een andere relevante CTQ (zoals Lead Time) substantieel is verbeterd.jaarbasis of een andere relevante CTQ substantieel is verbeterd
 • Het project moet de DMAIC- of DMADV-roadmap volgen..
 • De sjablonen voor het indienen van de projecten kunnen worden gedownload van de LSSA-website (max. 25 pagina’s)
 • De projecten moeten worden afgetekend door de Champion om te verklaren dat de projecten professioneel zijn uitgevoerd en dat de doelstellingen zijn bereikt en duurzaam zijn
 • Eén enkele Black Belt kan in zijn rol van projectmanager de projecten ter certificering indienen
 • Het project moet uiterlijk drie jaar na het behalen van het theorie-examen worden ingediend.