LEAN SIX SIGMA GREEN BELT VAARDIGHEDEN

Lean Six Sigma Green Belts zijn specialisten in het uitvoeren van Lean Six Sigma projecten. Met de juiste combinatie van specialistische expertise, statistische analyse en gestructureerde Lean Six Sigma methodiek is de Green Belt in staat om significante verbeteringen in performance en kwaliteit te realiseren. De impact op de organisatie en besparingen kunnen zo groot zijn als een Black Belt project, maar over het algemeen hebben Lean Six Sigma Green Belt projecten een kleinere scope en zijn minder complex dan Black Belt projecten. De reikwijdte van het project ligt vaak binnen één afdeling, proces of expertise in plaats van tussen afdelingen.

Lean Six Sigma Green Belts kunnen alleen werken of als projectmanager in een team. Teamleden kunnen andere Belts zijn of medewerkers zonder specifieke Lean Six Sigma competenties. Lean Six Sigma Green Belts kunnen ook teamleden zijn in grotere Black Belt projecten. We kunnen Lean Green Belts onderscheiden, die werken aan verbeterprojecten en Lean Six Sigma Green Belts die werken aan meer datagedreven projecten. Lean Six Sigma Green Belts beheersen alle Lean technieken evenals aanvullende statistische en analytische Six Sigma technieken.

U kunt zich laten certificeren als Lean Green Belt of Lean Six Sigma Green Belt. De certificering bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het volledige Green Belt-certificaat vereist voldoende prestaties op zowel theoretisch als praktisch gebied.

Theoretische examencriteria

 • Het Lean Green Belt theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.
 • De duur van het Lean Green Belt examen is 120 minuten.
 • To pass the Lean Green Belt exam, at least 25 questions need to be correctly answered.
 • Het theorie-examen Lean Six Sigma Green Belt bestaat uit 60 meerkeuzevragen
 • De duur van het Lean Six Sigma Green Belt examen is 180 minuten
 • Om te slagen voor het Lean Six Sigma Green Belt-examen, moeten minimaal 38 vragen goed worden beantwoord
 • De examens zijn open boek. Kandidaten mogen maximaal 2 boeken meenemen naar het examen. Werkboeken zijn niet toegestaan.
 • Een rekenmachine of statistische software (bijvoorbeeld Minitab) is toegestaan.
  U moet zich kunnen identificeren met een identiteitsbewijs met foto.

Praktische examencriteria

 • Voor Lean Green Belt: één succesvol project op CIMM-niveau III (of hoger)
 • Voor Lean Six Sigma Green Belt: één succesvol project op CIMM-niveau IV of hoger.
 • Het project moet een significante impact hebben op de organisatie. Dit betekent dat het een financiële impact heeft van € 20.000 op jaarbasis of een andere relevante CTQ substantieel is verbeterd
 • Het project moet de DMAIC- of DMADV-roadmap volgen.
  De sjablonen voor het indienen van het project kunnen hier worden gedownload.
 • Het project moet worden ondertekend door de Champion om te verklaren dat het project professioneel is uitgevoerd en dat de doelstellingen zijn bereikt en duurzaam zijn.
 • Eén enkele Green Belt kan in zijn rol van projectmanager het project ter certificering indienen.
 • Het project moet uiterlijk drie jaar na het behalen van het theorie-examen worden ingediend.